Winnen met zoekwoorden

14 SEO linkbuilding technieken

Personen die vertrouwd zijn met SEO, hebben doorgaans ook al wel gehoord van linkbuilding. Helaas zijn er maar weinigen die weten hoe je dit concreet moet aanpakken. In wat volgt bespreken we de meest gebruikte linkbuilding technieken en de manier waarop ze jouw offpage-SEO een boost kunnen bezorgen.

Doorheen de jaren werden er tal van linkbuilding technieken toegepast. In dit artikel bespreken we 14 van deze technieken en bekijken we hoe ze jouw SEO score kunnen beïnvloeden.

De technieken die aan bod zullen komen:

 

 1. Video’s
 2. Blog Commenting
 3. Broken link building
 4. Aanschaffen van links
 5. Aanschaffen van gevestigde websites of blogs
 6. Blog directory links
 7. Backlinks stelen van jouw concurrentie
 8. Backlinks vergaren door jouw klanten
 9. Gastbloggen / Gastbloggers
 10. Infographics
 11. Link bait
 12. Uitwisselen van links
 13. Brand Mentions
 14. Social Shares

1. Video's

Ook video’s op Youtube, Vimeo en andere digitale videokanalen kunnen jouw linkbuilding sterk vooruit helpen. In de video’s die je op zo’n videokanaal plaatst kan je telkens een link plaatsen naar jouw website. Zo krijg je een waardevolle backlink van een website (Youtube of Vimeo) met een zeer hoge domeinautoriteit. Dit wil niet echter zeggen dat je hierdoor zal stijgen in de zoekresultaten.

Wat ook helpt: sinds het opduiken van de Rich Answers in Google’s zoekresultaten, zien we hier ook meer en meer Youtube video’s verschijnen. Youtube kan je dus qua SEO een dubbel voordeel opleveren: je verwerft een goede backlink via elke video en je zorgt er ook voor dat deze video’s als Rich Results tussen de zoekresultaten geplaatst kunnen worden.

Wat nog een handige manier kan zijn om backlinks te vergaren is door jezelf in je vakgebied te laten interviewen of optreden als gastspreker. Zou hier vervolgens een video van gemaakt worden dan kan deze worden geplaatst op de website van de interviewer met een waardevolle backlink naar jouw website.

2.Blog Commenting

Blog commentaren of reacties kunnen ook een vorm van linkbuilding zijn, een vorm die weliswaar vaker gepaard gaat met afstraffing omwille van overmatig.

Belangrijk om weten is echter dat wanneer deze techniek correct wordt toegepast, deze effectief kan bijdragen aan jouw offpage-SEO. Zo kan jij bij super relevante en kwaliteitsvolle blogs een discussie starten en vervolgens op het einde van die discussie doorverwijzen naar een eigen artikel of blog. Het artikel dat jij hebt geschreven zou jouw opinie en gedachtegang over dat bepaald onderwerp in kaart kunnen brengen en kan zo ook een waarde leveren voor de lezers van de blog.

Wel is het niet de bedoeling om gewoonweg bij een relevante en kwaliteitsvolle blog een korte reactie achter te laten met daarin de link naar jouw website. Vaak krijgen deze links in de comments een rel=”nofollow” mee zodat deze niet door Google geïndexeerd kunnen worden.

Maar als die comments dan niets uithalen? Waarom verdoe ik dan mijn tijd met het schrijven van een comment?

Simpel, omdat jij dan opvalt bij de bloggers/auteurs zelf. Door in een comment bepaalde zaken aan te halen, jouw visie of opinie hierop te geven en de blogger op een sympathieke manier te wijzen op iets dat niet meer up-to-date is of als aanvulling kan dienen. Die relatie die zo tot stand komt, kan later leiden naar een echte backlink die waardevol kan zijn voor jouw online onderneming.

3. Broken Link Building

Broken link building is een van de linkbuilding technieken die focust op het achterhalen van gebroken links en vervolgens daarop tracht in te spelen om deze backlink te verwerven.

Een gebroken link is dus eigenlijk een webpagina die niet gevonden kan worden of waar de gebruiker geen toegang toe heeft. Vaak gaan deze gepaard met error waarschuwingen wanneer de gebruiker deze probeert te bezoeken.

Enkele voorbeelden hiervan:

 • Timeout: HTTP aanvraag duurt te lang om de webpagina te kunnen laden
 • Bad Host: Onjuiste hostnaam
 • Bad URL: Onjuist gedefinieerde URL
 • Bad Code: Onjuiste HTTP respons
 • Reset: Server host verliest de connectie omwille van te veel aanvragen of een misconfiguratie
 • Empty: Geen content of code te vinden op die webpagina
 • 400 Bad Request: Host begrijpt de URL op jouw pagina niet
 • 404 Page Not Found: De webpagina bestaat niet meer op deze server

Vergeet echter niet hoe impactvol een gebroken link kan zijn voor jouw website. Zo zal je zien dat ook “user experience” of “usability” een grote rol spelen in de ranking van Google. Google’s algorime zet dan ook zwaar in om de gebruiksvriendelijkheid van zijn gebruikers te verbeteren en zal websites die dat ook doen gaan belonen.

Zo zal de user experience van een van je bezoekers afhankelijk zijn van zijn of haar ervaringen op jouw website. Stuit de bezoeker dan op een gebroken link, dan zal diens idee over jouw website tevens ook verminderen en zal je bounce ratio fors dalen. (Bounce ratio is de verhouding van het aantal mensen dat jouw website bezochten en het aantal van de bezoekers die steeds terugkomen).

Zo bestaan er verscheidene tools die je kunnen helpen in het vinden van die gebroken links in jouw marktgebied. De ene al wat beter dan de andere. Met deze gratis tools kan je alvast aan de slag

Een mooi indirect gevolg van het vinden van deze gebroken links is dat ze je een idee geven over bepaalde ‘hot topics’ in jouw branche die jij misschien nog niet had aangehaald. Jij kan op basis daarvan dan inspelen door deze vorm van content op je website plaatsen en zo de ranking van je website doen stijgen.

Ook het kopen van backlinks kan een strategie zijn om aan linkbuilding te doen. Deze techniek kan succes kennen als deze sober en met de focus op het vergaren van een zeer kwaliteitsvolle backlink die beschikt over een hoge relevantie met de gelinkte webpagina. Je moet dus eigenlijk altijd afwegen of die backlink überhaupt voor de gebruikers zinvol is en of die relevant of kwaliteitsvol genoeg is om te verkrijgen.

Immers gaan velen hier niet voorzichtig mee om en denken ze vaak aan de voordelen die hier vaak op korte termijn mee gepaard gaan. Zo kopen ze niet-relevante, kwaliteitsloze backlinks van websites wiens domeinautoriteit zeer laag is voor een klein prijsje. Het enige wat je hieruit mag verwachten is een snelle stijging in de zoekresultaten.

Wel mag je er zeker van zijn dat eenmaal Google jouw backlinks heeft gecontroleerd met de conclusie dat deze voor jouw website niet relevant zijn, je bestraft zal worden. Die bestraffing weer rechtzetten zal je een hoop meer energie kosten dan het kopen van die backlinks en de korte tijdelijke stijging die daarop volgt. Op lange termijn echter, heb je jezelf in de voet geschoten en heb je de reputatie van jouw eigen website schade aangedaan. Het zal je tijd en moeite kosten om bij Google weer goed in het daglicht te komen staan.

5. Aanschaffen van gevestigde websites of blogs

Een andere methode is het overnemen van gevestigde websites met een hoge demein autoriteit. Door middel van zulke websites op te kopen en vervolgens te linken naar jouw eigen website, is de kans hoog dat je zal stijgen in de zoekresultaten.

Hou er wel rekening mee dat deze techniek ondertussen al vrij achterhaald is en dat Google meer en meer rekening houdt met websites die op deze manier aan linkbuilding doen. Zo zal Google proberen in te schatten onder welke gezamelijke website deze kunnen worden ondergebracht en zullen deze backlinks nagenoeg geen waarde meer hebben.

Het idee van een stem van vertrouwen wordt hier ontkracht doordat je in de praktijk enkel aan jezelf een stem geeft in plaats van dat een neutraal of onbekend persoon die stem zou moeten geven.

Een andere techniek die we hier bespreken is het oplijsten van jouw blogs in blog directories. Concreet zal je dan jouw blogs oplijsten en doorsturen naar websites zoals Alltop, EatonWeb etc.

Op zo’n website worden jouw blogs manueel per onderwerp gegroepeerd. Door dit manueel categoriseren, zal de waarde van zulke backlinks hoger liggen dan backlinks die geautomatiseerd worden gegroepeerd.

Jouw blog wordt dus mee onderverdeeld tussen allerlei blogs die dezelfde onderwerpen behandelen. Veel verkeer zal dit soort backlink dus niet genereren. Dit neemt echter niet weg dat het een positieve waarde kan hebben op jouw offpage-SEO.

7. Backlinks stelen van jouw concurrentie

Ook het ‘stelen’ van links van je concurrenten kan een goede manier zijn om op het gebied van linkbuilding even ver te staan als je concurrent. Doe je daarbovenop nog een tikkeltje meer moeite, dan kan je je concurrenten zelfs overstijgen.

Er zijn op dat vlak drie concrete strategiën:

 • Dezelfde backlinks verwerven als je concurrentie
 • Nieuwe backlink van een nieuwe pagina
 • Editoral backlinks

Het verwerven van dezelfde backlinks als je concurrentie: hiermee doelen we het feit dat wanneer een van jouw concurrenten een waardevolle backlink heeft verworven op een welbepaalde website, jij dat waarschijnlijk ook kan doen.

Zo kan je de eigenaar van de website vragen om een backlink te plaatsen naar een soortgelijk artikel waarin jij de zaken op een andere (en misschien zelfs een betere) manier gaat uitklaren. Zolang deze genoeg waarde levert en het een hoge correlatie heeft met de content die op de website staat, zal de eigenaar hoogstwaarschijnlijk wel instemmen met het plaatsen van een backlink naar jouw website.

Belangrijk: Als je de eigenaar contacteert, probeer deze dan te doen inzien hoe waardevol jouw content kan zijn voor beide partijen. Vooral de bezoekers van beide websites zullen hier baat bij hebben aangezien het gaat om relevante kwaliteitsvolle content.

Wel kan het zijn dat de domeinautoriteit van een website wel heel hoog is (en dus zeer waardevol om hier een backlink op te plaatsen) maar dat de autoriteit van de exacte webpagina waar de backlink op terecht komt, veel lager ligt. Als jouw concurrent dan een backlink heeft, die op deze pagina geplaatst wordt, dan zal deze minder waardevol zijn dan wanneer deze geplaatst werd op een webpagina met een hoge page authority.

Je kan net zoals in de vorige methode de webmaster contacteren met de vraag om een backlink te plaatsen, maar dan wel op een webpagina met een hogere waarde. De backlink die jij zo vergaart zal dan zwaarder doorwegen dan deze van jouw concurrent.

Ten laatste kan je er ook voor opteren om je blogs of artikels door webmasters te laten opnemen in hun directory links. Wel zullen webmasters van dit soort sites kieskeurig zijn omtrent het type van content dat ze in hun directory gaan opnemen. Meestal grijpen zij naar originele content die diep ingaat op het onderwerp. Dit vaak in combinatie met illustraties, infographics en unieke data ontstaan door onderzoeken. Hierbij denken we dan aan whitepapers, e-books, monsterblogs etc.

Bij het contacteren bij zulke websites kan je best de vraag om de backlink te mogen plaatsen achterwegen laten. Deze websites zullen toch slechts toestemming geven voor het plaatsen van een backlink wanneer zij het artikel waardevol genoeg vinden. Mail de webmasters van deze sites dus gewoon en zeg in die mail dat je een nieuw nieuw stuk online content hebt gepubliceerd en vertel deze dan ook waarom jij denkt dat zij deze documentatie goed kunnen gebruiken.

Indien de content aantrekkelijk genoeg is, zal de webmaster jouw artikel ook mee opnemen in zijn gegroepeerde directory.

8. Links vergaren door je klanten

Ook jouw klanten kunnen helpen bij het verwerven van nieuwe backlinks. Het is niet de meest effectieve manier om aan backlinks te komen, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het geen mooie aanvulling kan zijn.

Vraag aan klanten om jou eens te vermelden in een social media post of laat hen misschien zelfs een klein stukje op hun website plaatsen met een backlink die doorverwijst naar jouw diensten of producten.

9. Gastbloggen / gastbloggers

Ook gastbloggen is een goede manier om jezelf op de kaart te zetten en/of je reputatie te doen groeien. Zo kan je steeds kijken of er gastbloggers zijn in jouw werkgebied en kan je hen vragen of ze al dan niet een artikel willen schrijven over jouw product of dienst. Aangezien de meeste Influencers of gastbloggers dit doen als hobby, kan je hen vaak ook overtuigen door hen iets klein aan te bieden.

Een kapster die veel blogt over de nieuwste haarproducten en haarstijlen kan je bijvoorbeeld contacteren met de vraag of ze jouw producten niet eens wilt uitproberen om er dan een artikel of blog over te schrijven. Zij zal dit hoogstwaarschijnlijk niet erg vinden aangezien dit haar hobby is en ze op deze manier wat extra producten ontvangt.

Het doelpubliek van deze bloggers hebben vaak heel wat gemeenschappelijk met jouw doelpubliek, wat voor beiden leidt tot een win-win situatie.

10. Infographics

Een andere bekende techniek om backlinks te vergaren is gebruik maken van jouw eigen, creatieve en interessante infographics. Infographics zijn illustraties die informatie uitbeeldt en uitklaart.

Wanneer iemand jouw infographics gebruikt op zijn website, dan doen ze dit vaak zonder er een link bij te plaatsen, die verwijst naar de bron (m.a.w. jouw website). Daarom dat je ook hier het heft in eigen handen moet pakken en de webmaster van de website waar de infographic op geplaatst werd te contacteren met de vraag of deze een backlink wilt plaatsen bij de infographic in kwestie.

Hoe doe je dit nu concreet? Selecteer de afbeelding waarvan je wilt weten of deze op andere website gebruikt wordt. Klik vervolgens met je rechter muisknop op de afbeelding en selecteer ververvolgens ‘Adres van afbeelding kopiëren’.

Daarna ga je naar Google Afbeeldingen en klik je op het fotoapparaatje aan de rechterkant van de zoekbalk.

Vervolgens plak je hierin de gekopieerde url van de afbeelding.

Dit alles zal ervoor zorgen dat Google de zoekresultaten weergeeft van pagina’s waar jouw afbeeldingen gebruikt werden. Eenmaal je deze websites gevonden hebt, kan je de webmasters een mailtje sturen met de vraag om een backlink te plaatsen bij de gebruikte afbeelding.

11. Link bait

Link bait is eigenlijk het proces dat plaatsvindt bij het creëren van opvallende content die bedoeld is om backlinks te vergaren, vaak gepaard met controversiële of opvallende data en content.

Het probleem met het creëren van kwalitatieve een rijke content is dat deze soms niet interessant genoeg overkomt bij verschillende mensen. Zo zie je uit de case studies van Moz dat wel 75% van alle beschikbare content op het internet geen backlinks heeft.

En dit is de reden waarom link bait vaak zo belangrijk kan zijn om die blogs/content een boost te geven. Als eerste stap kan je bijvoorbeeld werken met afbeeldingen. Het is nu eenmaal zo dat illustraties en afbeeldingen veel meer aandacht wekken dan een gewoon stuk tekst dat in een kadertje staat.

Ziet jouw afbeelding, illustratie of infographic er zo indrukwekkend uit? Dan zullen mensen zeker geneigd zijn te linken naar die waardevolle afbeelding. Het is zelfs zo dat wanneer jouw content er zo mooi afgewerkt uitziet dat zelfs blogs ook gezien kunnen worden als link bait. Dan praten we echter wel over een afgewerkt product waar je zo goed als alle aspecten van dat onderwerp hebt aangekaart. Dit werkt immers het beste, tevens moet je bij jezelf nadenken of dit stukje content dat je als link bait wil gebruiken alle onderdelen van jouw onderwerp heeft aangekaart en uitgelicht. Het moet een zo volledig mogelijk en uitgebreid mogelijk stuk content zijn dat mensen uit jouw doelpubliek wel moeten lezen!

Daarna proberen we onze titels, kopteksten etc aan te passen naar iets wat meer aandacht opwekt bij onze lezers. Controversiële content is hetgeen dat het beste werkt om opvallende teksten te schrijven. Het hoeft daarom geen oorlog te veroorzaken, maar het uitlokken van reacties is wel jouw bedoeling.

Ook de implementatie van data is een belangrijke factor. Zo blijkt dat blogs die gebruik maken van data en deze in hun content citeren en verwerken, meer backlinks vergaren dan andere stukken content.

De uiteindelijke bedoeling is dus om jouw content zo opvallend mogelijk te maken. Doe dit door veel te werken met beeldmateriaal, een mooi design voor dat stukje content te creëren en daarbij juiste de data te implementeren die nuttig en interessant kan zijn voor jouw doelpubliek. Dit in combinatie met een aantrekkelijke titel die meer vragen dan antwoorden oproept en je zal merken dat jouw content meet aanzien zal krijgen.

12. Links uitwisselen

Het uitwisselen van links tussen gerelateerde bedrijven of websites is niets nieuws. Maar toch is belangrijk deze alsook aan te halen. Bij de vorming van nieuwe (online) zakenrelaties is het normaal dat er wel eens een link wordt uitgewisseld. Beide partijen kunnen hiervan profiteren.

Echter zal het in de praktijk vaker voorkomen dat dit evolueert naar de artificiële, onnatuurlijke linkbuilding die Google zo verafschuwt. Links zouden volgens deze ideologie van nature bekomen moeten worden, links moeten met andere woorden verdiend worden.

Bij langdurige zakenrelaties zien we vaak het tegenovergestelde. Beide ondernemingen denken dat het blijven plaatsen van links naar elkaars blogs of artikels hun SEO zal blijven boosten. Maar in de realiteit zal Google deze relatie van dichtbij bestuderen waardoor de waarde van elke bijkomende backlink van die onderneming minder belangrijk wordt.

Het is dus slimmer om sporadisch een een backlink uit te wisselen en een backlink te verkrijgen door de volgende keer een andere gerelateerde online onderneming te benaderen. Op deze manier kan je nog steeds meerdere waardevolle backlinks vergaren, en dit op een natuurlijke wijze.

13. Brand Mentions

Ook brand mentions kunnen een goede aanvulling zijn voor de optimalisatie van jouw offpage-SEO. Wat we bedoelen met Brand Mentions, is de mogelijkheid tot optimalisatie bij de vermeldingen van jouw merk.

Zo kan een Facebook post, Twitter post, comment in een blog etc. zonder link naar jouw website of merk, worden omgevormd naar een prestigieuze backlink die waardevol kan zijn voor jouw SEO. Het idee hierachter is simpel, je vraagt telkens dat jouw merk genoemd wordt om er een link naar de website bij te voegen.

Dit zijn vaak ook testimonials of getuigenissen die je later ook kan gebruiken om jouw credebility of vertrouwen bij nieuwe klanten te winnen.

Enkele tools die je kunnen helpen te achterhalen wanneer jouw merk vermeld wordt:

14. Social Shares

Ook sociale media kunnen effecct hebben op de offpage-SEO van jouw website. Google heeft al toegegeven dat ze hier wel degelijk gewicht aangeeft maar dan eerder om te weten te komen wat er actueel is bij de mensen en waar ze zich dagelijks zoal met bezig houden. Dit is dus eigenlijk een momentopname om te kijken welke onderwerpen er nu ‘hot’ of niet zijn.

Desalniettemin als jouw stukje content enkele keren wordt gedeeld op social media of er wordt over geschreven met daarbij een backlink naar het eigenlijke artikel, zal dit positief uitdraaien voor jouw SEO.

Het is tevens ook een goed middel om wat meer naambekendheid te krijgen binnen je sector. Probeer bv. eens het aanmaken van een hele reeks posts (op Facebook kan je deze al op voorhand ingeven en pas op een bepaalde datum online laten gaan). Die posts kunnen ook degelijk gedeeld worden, zullen ook jouw verkeer naar de website doen stijgen en kunnen vervolgens jouw naambekendheid doen toenemen.

Houdt er wel rekening mee dat social media wordt vergeleken met een ééndagsvlieg. De meeste van jouw inspanning zijn vaak snel verloren aangezien er zoveel afleiding bestaat op social media. Zorg er dus nooit voor dat jouw volledige focus gaat naar het vergaren van backlinks, extra verkeer van social media.

Je kan dus zien dat er een heleboel manieren zijn om al een aantal backlinks te bekomen. Sommige hiervan kosten je weinig tijd en energie en andere dan weer meer. Stel jezelf bij linkbuilding ook steeds de vraag of jouw bezoekers (en ook die van derden) ook effectief een waarde krijgen door te linken naar of gelinkt worden van een bepaalde webpagina. Heeft die nieuwe backlink die ik heb ontvangen wel nut voor mijn website? Hoe waardevol zouden mijn klanten het vinden als ik in deze blog een link creëer naar een artikel dat dieper op dit onderwerp ingaat? Dit zijn het soort vragen die je steeds in je achterhoofd moet houden om op een goede manier aan linkbuildinng te doen.

Onthoud, sommige linkbuilding technieken kunnen leiden tot een ongezonde linkbuilding strategie wanneer je deze niet tijdig aanpakt. Zo heb je bijvoorbeeld het uitbouwen van de zakenrelaties dat op lange termijn bij overmatig gebruik aan backlinks zal afzwakken en bezien zal worden als een soort van vriendjespolitiek! Iets wat Google zeker wil voorkomen!

Wij wensen jullie alvast succes met het uitstippelen van jullie nieuwe linkbuilding strategieën!

Auteur

Michel Tassent

Michel bezorgde ontelbare bedrijven topposities in Google. Die kennis & inzichten wilt hij graag met jou delen. SEO is niet meer dan een spelletje. Als je de regels begrijpt, kan je business groeien.

Winnen met zoekwoorden - Lange Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen - info@winnenmetzoekwoorden.be - T: 03 232 37 98