Winnen met zoekwoorden

Wat is linkbuilding?

Linkbuilding. Voor velen is het een vaag begrip dat meer vragen dan antwoorden oproept. De impact van linkbuilding op SEO valt niet te ontkennen, maar hoe werkt dit nu juist? En wat zijn de gevolgen als je je linkbuilding verwaarloost? In deze blog proberen we deze en andere vragen concreet te beantwoorden.

Voor je aan linkbuilding gaat doen, is het belangrijk om te begrijpen wat we verstaan onder de term ‘link’. Hier gaan we verder op in in het eerste deel van onze blog. Vervolgens hebben we het over de betekenis van linkbuilding en hoe deze techniek juist werkt. Tot slot kijken we naar de wijze waarop een fout geïmplementeerde linkbuildingstrategie de ranking van je website kan schaden en hoe je dit vervolgens weer kan rechtzetten.

Hieronder een index van de onderwerpen die we zullen bespreken:

 

1. De basis van linkbuilding

1.1. Wat is linkbuilding?

Linkbuilding is een SEO strategie waarbij men op andere websites zoveel mogelijk hyperlinks probeert te plaatsen die doorlinken naar de eigen website. Dankzij deze links kunnen gebruikers navigeren tussen de verschillende pagina’s van het internet.

Ook Google gebruikt deze links om het volledige web te ‘crawlen’ (de technische term voor het in kaart brengen van alle bestaande websites). Ze gebruiken daarbij zowel interne als externe links. Interne links verwijzen naar een andere pagina op dezelfde website terwijl externe links verwijzen naar een webpagina met een andere domeinnaam. In dit artikel zullen we het voornamelijk hebben over de externe links, ook gekend onder de noemer ‘backlinks’.

Het merendeel van de SEO experten is het erover eens dat linkbuilding een van de meer geavanceerde technieken is om je SEO waarde te verbeteren. Ook zijn er heel wat verschillende linkbuilding technieken met een sterk variërende moeilijkheidsgraad.

 

Voordat we dieper ingaan op de waarde die linkbuilding kan hebben, is het belangrijk om ook even stil te staan bij de anatomie van de fundamenten van zo’n linkbuildingstrategie, nl. de onderliggende hyperlinks.

Dit is hoe een link of anchor tag er uitziet in de code die gebruikt wordt om websites te genereren, nl. HTML. Zoals je hieronder kan zien bestaat deze uit drie delen:

 

<a href="https://www.w3schools.com" >Visit W3Schools.com!</a>

 

We hebben de afbakening van de link in het groen gearceerd. De anchor tag ( <a>Visit W3Schools.com!</a> ) geeft aan dat de ingesloten tekst (in dit geval ‘Visit W3Schools.com!’) verwijst naar een andere webpagina.

Het rood gearceerde gebied noemt men het “href-attribuut” of de “hypertext reference”. Dit deel van de code geeft aan waar de link naartoe gaat. De tekst tussen de aanhalingstekens is de URL van de pagina waar men, na het klikken op de link, naar toe wordt gestuurd.

De geel gearceerde zone bevat de tekst die de webgebruikers te zien krijgen. Deze “anchor text” wordt doorgaans in een andere kleur weergegeven of onderlijnd om duidelijk aan te geven dat deze aanklikbaar is en doorverwijst naar een andere pagina. Deze anchor text vertoond best enige overeenkomst met de inhoud van de pagina waar de link naar verwijst, Google kent immers een grotere waarde toe aan zulke relevante anchor texts.

Zo wordt een standaard hyperlink dus weergegeven in HTML code. Er zijn nog andere attributen die zeer belangrijk kunnen zijn wanneer je op een efficiënte manier wilt linkbuilden, deze zullen we in wat volgt bespreken.

 

Nu we meer weten over de anatomie van een link, kunnen we ingaan op de wijze waarop zo’n link door Google geïnterpreteerd wordt. Er zijn twee redenen waarom search engines deze links gebruiken:

 • Het helpt ze nieuwe websites te vinden op het internet.
 • Aan de hand van deze links kunnen ze de waarde van iedere website bepalen, in principe zorgt dit ervoor dat de meest relevante websites bovenaan in de zoekresultaten belandden.

 

Wanneer search engines een nieuwe website ontdekken, gaan ze de website indexeren op basis van wat er juist op die website wordt weergegeven. Hierna berekenen ze hoe goed de website zal scoren wanneer er een bepaalde zoekopdracht wordt ingegeven.

Bij dit berekeningsproces wordt niet alleen gekeken naar de waarde van de inhoud van de website maar ook naar de hoeveelheid backlinks die naar de website doorlinken. Een backlink is zoals aangehaald een link naar de website in kwestie die zich op een andere website bevindt.

De search engines kijken niet alleen naar het aantal backlinks maar ook naar de kwaliteit van de website waarop deze backlink zich bevindt. Over het algemeen kan gesteld worden dat een hoger aantal kwaliteitsvolle backlinks leidt tot een hogere ranking in de zoekresultaten.

Google was de eerste die deze methode ging toepassen, wat ervoor zorgde dat ze in de jaren ’90 de Search Engine Market domineerden. Zo heeft Larry Page - een van de oprichters van Google - de Page Rank in het leven geroepen. Deze Page Rank keek in de eerste jaren alleen naar het aantal backlinks die een bepaalde website had vergaard om een populariteitsscore te berekenen. Later werd dit principe uitgebreid door ook rekening te houden met de kwaliteit van deze backlinks. Vandaag de dag maakt deze Page Rank nog steeds deel uit van Google’s zoekalgoritme.

Het idee achter deze methode is dat websites beloond worden wanneer ze slechts links naar andere websites plaatsen wanneer deze links waardevol zijn voor het doelpubliek van de website. Google streeft er immers naar om meer en meer te denken als een mens. Je kan het vergelijken met het aanraden van een restaurant terwijl jij het er zelf niet echt lekker vond. Dit ga je doorgaans niet doen. Elke link naar een pagina van een andere website kan je dus zien als een stem van vertrouwen.

Na verloop van tijd bleek dat dit concept verder verfijnd moest worden. Mensen die destijds aan SEO deden, ontdekten namelijk allerlei achterdeurtjes om deze Page Rank en dus ook de zoekresultaten te gaan manipuleren. Zo probeerden sommigen zoveel mogelijk links te genereren via ‘web directories’, websites die per onderwerp links oplijstte naar relevante websites. Het probleem met deze web directories was dat ze niet automatisch websites toevoegden waardoor de links die erop gepost werden op een subjectieve wijze gekozen werden.

 

Een andere veelvoorkomende manipulatietechniek was het onderling uitwisselen van links. Of de content al dan niet kwaliteitsvol of relevant was maakte weinig uit, het voornaamste doel was het verkrijgen van zoveel mogelijk backlinks en dus een zo hoog mogelijke Page Rank.

Google besloot hier iets aan te doen en let sindsdien nauwkeurig op de wijze waarop een website backlinks verzameld. Dit betekent dus ook dat Google websites gaat afstraffen die op een overmatige manier gebruik maken van deze ‘slechte’ backlinktechnieken. Google voert daarom regelmatig updates door om het zoekalgoritme relevant te houden. Wie op een juiste wijze aan SEO wilt doen volgt deze updates dan ook maar best goed op.

 

Om te bepalen hoe goed een website scoort bij een bepaalde zoekopdracht houdt Google rekening met verschillende factoren. In de grafiek hieronder worden de belangrijkste factoren weergegeven.

De 9 factoren, in volgorde van belangrijkheid:

1. Domain Level Link Features
De kwaliteit van de link naar de betreffende domeinnaam, de hoeveelheid backlinks, Page Rank, etc.

2. Page-Level Link Features
Deze factor houdt rekening met de Page Rank, de Trust Rank, de kwaliteit van de website die naar jouw linkt, de verdeling van je anchor teksten, etc.

3. Page-Level KW & Content Features
Deze houdt rekening met de kwaliteit en de relevantie van je content, de topic-modelling scores op jouw content, TF-IDF (*), etc.

4. Page-Level, Keyword-Agnostics Features
Dit heeft betrekking op de lengte van je content, je schrijfwijze, de originaliteit van je content, de laadsnelheid van je pagina, etc.

5. Domain Leven Brand Features
Het aantal vermeldingen van je merk op social media, forums, blogposts, e.a., maar ook vermeldingen in kranten en persberichten kunnen jouw online bekendheid doen toenemen en dus ook zorgen voor een hogere Google ranking.

6. User, Usage & Traffic Query Data
Verschillende tools en browsers kunnen ons veel vertellen over het gedrag van de gebruikers/bezoekers van de website, bv. de hoeveelheid verkeer naar de website, de Click-through-ratio, de dwell-time (de tijd die men doorbrengt op een website alvorens deze te verlaten), e.a.

7. Social Metrics
Social media is vandaag de dag prominent aanwezig in ons dagelijkse leven. Daarom gaat Google ook rekening houden met het aantal backlinks (en de kwaliteit ervan) die een website ontvangt via social media kanalen.

8. Domain-Level Keyword Usage
Wordt jouw website gevonden omdat de zoekopdracht exact overeenkomt met de content van je website (een ‘exact match’) of eerder omdat de ingegeven zoekwoorden zich verspreid op je pagina bevinden (een ‘broad match’)

9. Domain-Level Keyword-Agnostic Features
De lengte van de domeinnaam, de extensie, de domain http response time, etc.

 

Ter verduidelijking:
TF – IDF / Term Frequentie - Inverse Document Frequency is een manier om gewicht mee te geven aan bepaalde woorden in een document. Het geeft aan hoe vaak een bepaald woord voorkomt in vergelijking met dezelfde woorden in andere teksten. Search engines gaan deze technologie toepassen om te bepalen wat het onderwerp is van een tekst en hoe relevant deze is voor andere documenten op het internet.

Tip: Je zou kunnen denken dat deze techniek ook gebruikt kan worden om aan ‘keyword stuffing’ te doen. Keyword stuffing is een term die gebruikt wordt als men aan over-optimalisatie doet voor een bepaald zoekwoord door dat zoekwoord op zoveel mogelijk plaatsen weg te schrijven.

Waarschuwing: zulke over-optimalisatie wordt door Google afgestraft

 

Deze factoren worden ook door een van de relevantste SEO websites (Moz) uitgebreid besproken. Wil je meer weten over offpage-SEO? Neem dan zeker eens een kijkje op Moz.com.

We kunnen aannemen dat als al deze factoren dezelfde waarde toegekend krijgen, het zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de backlinks zullen zijn die jouw website hoger doet scoren dan de website van je concurrenten. Hou wel rekening met het feit dat we hierbij geen rekening houden met de kwaliteit van je onpage-SEO.

 

1.5. Wat zijn de voordelen van linkbuilding?

Nu we hebben stilgestaan bij de definiëring van een link en linkbuilding, de wijze waarop Google een link leest en hoe er bepaald wordt welke waarde deze link krijgt, zullen sommigen zich nog steeds afvragen wat nu exact het nut van linkbuilding is?

Het antwoord is eenvoudig. Zoals eerder vermeld hebben backlinks een belangrijke invloed op je ranking in de zoekresultaten. Daarnaast zijn er nog drie indirecte positieve gevolgen van linkbuilding:

 • Het opbouwen en/of uitbouwen van zakenrelaties
 • Het vergroten van je naamsbekendheid bij je doelpubliek
 • Meer verkeer naar je website genereren

 

Om te beginnen: het opbouwen of uitbouwen van zakenrelaties. Door aan linkbuilding te doen is het vaak zo dat je in contact komt met andere, voor jouw doelpubliek relevante websites of blogs. Het initiële doel van een linkbuilding strategie is uiteraard het vergaren van een backlink. Het is echter mooi meegenomen dat je met deze strategie ook langdurige zakenrelaties kunt uitbouwen.

Een tweede voordeel is een verhoogde naamsbekendheid. Dat kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer je content publiceert die doorslaggevend is of zorgt voor een nieuwe kijk op bepaalde aspecten van je sector. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat je je concullega’s veel gemakkelijker kan overtuigen om backlinks te plaatsen naar jouw website.

Een ander voordeel is het verhogen van de ‘referral traffic’ of doorverwijzingsverkeer. Door aan linkbuilding te doen geeft Google je doorgaans al een hogere ranking voor bepaalde zoekwoorden. Maar als je een backlink krijgt van een uiterst populaire website in je branche kan dit er ook voor zorgen dat je ook een enorme stijging ziet in het aantal bezoekers op je website, een andere factor die meespeelt in het verhogen van je SEO score.

 

 

2. Afstraffingen door Google

Zoals eerder aangehaald zijn er altijd wel SEO bedrijven die op slinkse wijze het Google zoekalgoritme gaan manipuleren. Google probeert dan ook steeds zijn algoritme te verbeteren om deze manipulaties aan te pakken, wat er ook toe leidt dat websites die gebruik maakten van deze frauduleuze technieken afgestraft zullen worden.

Ook voor het vergaren van backlinks kan je afgestraft worden wanneer:

 • De website waarop deze backlinks staan hebben qua inhoud weinig gemeen met jouw website
 • De website waarop deze backlinks staat van lage kwaliteit is
 • De backlinks zelf als onnatuurlijk overkomen
 • De pagina waarop deze backlinks staan meerdere keren dezelfde link bevat

 

Lage relevantie
Om van een relevante backlink te kunnen spreken, is het logisch dat de pagina waarop de backlink staat (gedeeltelijk) hetzelfde onderwerp behandelt als de pagina waar de backlink naar doorgestuurd wordt.

Hebben de twee onderwerpen van de twee verschillende pagina’s niets of weinig met elkaar te maken dan gaat Google daar uiteraard geen waarde aangeven. Google wilt haar gebruikers immers de best mogelijke content aanbieden. Een backlink die geen meerwaarde biedt aan haar gebruikers zal dus door Google geen waarde meekrijgen. Krijgt een website meermaals zulke ‘slechte’ backlinks, dan kan Google dit zelfs gaan afstraffen. Zeker wanneer het algoritme merkt dat je extra verkeer wilt verkrijgen via backlinks op populaire doch niet-gerelateerde websites.

 

Lage kwaliteit
Kwaliteitsloze backlinks zijn backlinks die afkomstig zijn van een website met ronduit zwak geschreven content, een website die naast de feiten loopt, grammaticaal onjuist is etc.

Dit soort pagina’s heeft maar weinig waarde voor Google’s gebruiker, deze zal dan ook minder gewicht geven aan de backlinks op de site en je Google ranking score zal naar alle waarschijnlijkheid zelfs dalen. Google zet tegenwoordig meer in op het controleren van de content op websites. Dit mede door de BERT en EAT updates die recent door Google in het leven werden geroepen. Deze update betekent dat Google zich meer zal gaan trachten te achterhalen of de geleverde content waar of niet waar blijkt te zijn. Bijgevolg zullen ook bv. gezondheidsinstanties, financieel adviseurs, e.a. harder geraakt worden door deze updates: ook zij moeten beschikken over alle juiste informatie en deze op hun website weergeven. Het aanleveren van foute informatie zal door Google zwaar worden afgestraft.

 

Onnatuurlijke links
Onnatuurlijke links, zijn links die volgens Google op een vreemde manier tot stand zijn gekomen en dus niet “natuurlijk” overkomen.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Forum/Blog Comments met over-geoptimaliseerde anchor tekst:
  “Bedankt voor de informatie! – Dirk – autosalon Dirk, bedrijfswagen kopen Wijnegem, beste prijzen beste auto’s”
 • Kwaliteitsloze, zoekwoordrijke, of verborgen links in widgets of libraries die door meerdere websites worden geïmplementeerd.
 • Backlinks waarvan de anchor tekst is geoptimaliseerd op meerdere belangrijke zoekwoorden:
  “Lints, de beste bakker in Antwerpen. Kom gauw bij ons voor lekkere pistolets en gebakjes. Wil je het lekkerste brood? Kom dan naar bakkerij Lints voor jouw zachte sandwiches.”

 

Repetiviteit
Het is best logisch dat ook repetitiviteit voor Google een factor is om te bepalen of een link waardevol is. Door steeds dezelfde link te herhalen op een pagina, ga je niet meteen de waarde voor de gebruikers groter maken.

Integendeel, zulke herhalingen kunnen voor de gebruiker zeer vervelend zijn. Wie wil er nu een blog of tekst lezen waar deze 10 keer onderbroken wordt om jouw aandacht af te leiden naar een ander artikel. Zulke links moeten natuurlijk overkomen. Wel kan een mogelijke herhaling in sommige gevallen een meerwaarde bieden voor een eindgebruiker, bv. het bovenaan en onderaan plaatsen van dezelfde backlink zodat de gebruiken niet weer naar boven of onder moet scrollen om de betreffende link aan te klikken.

 

2.1. Welke linkbuilding strategieën volg ik beter niet?

Vooraleer we de mogelijke afstraffingen overlopen, kunnen we stellen dat bij linkbuilding steeds op een menselijke manier moet worden afgewogen of een backlink nu een waarde kan bieden aan jouw bezoekers.

Ook wordt algemeen aangenomen dat je je maar beter houdt aan de richtlijnen die Google heeft opgesteld. Eenmaal je door Google wordt afgestraft is het moeilijker om jouw reputatie van voorheen terug op te bouwen. Hou dus zeker rekening met de volgende, vaak terugkomende pijnpunten:

 • Kwaliteit en relevantie
 • Overdreven en wederzijdse backlinks
 • Linkspam
 • Betaalde links

 

Zo hebben we om te beginnen backlinks van websites die een lage relevantie hebben met het onderwerp. Net zoals bij backlinks op pagina’s waar content kwaliteitsloos blijkt te zijn, zal de algemene kwaliteit van deze backlinks heel laag zijn.

Hier gaat Google ervan uit dat deze verworven backlink er niet uit zichzelf op terecht is gekomen. Volgens deze ideologie zal er enkel naar jou gelinkt worden als jij een bepaalde relatie hebt met derden in je sector of dat net jouw blogpost/pagina zoveel waarde biedt dat deze van nature links aantrekt.

Ook het doelgebied waar jij je bevindt of de taal die je spreekt wegen hierbij mee. Zo zal een Engelstalig SEO bedrijf in normale omstandigheden niet gaan linken naar een Spaanse website. Uiteraard zal dit principe niet op elke sector van toepassing zijn, maar over het algemeen wordt dit wel gebruikt om de waarde van een backlink te bepalen.

 

Overdreven en wederzijds vergaren van backlinks:
Ook het overdreven en wederzijds vergaren van backlinks wordt afgestraft. Dit is vaak een concreet gevolg van het opbouwen van (online) zakenrelaties. Collega’s in het betreffende werkgebied die elkaar over de jaren hebben leren kennen zullen natuurlijk meer geneigd zijn om naar elkaar te linken. Dit is echter een groot valkuil dat vaak voorkomt bij linkbuilding strategieën.

Na verloop van tijd zal deze uitgegroeide zakenrelatie niets anders zijn dan een manier om snel en gemakkelijk backlinks bijeen te sprokkelen. Iets wat ingaat op wat linkbuilding eigenlijk zou moeten zijn, nl. het effectief verdienen van zulke backlinks.

Probeer dus enkel organische en natuurlijke backlinks te vergaren zodat jouw bezoekers of eindgebruikers steeds via deze backlinks kunnen profiteren van echte waarde.

 

Linkspam:
Een derde fout die je zeker moet voorkomen en die door Google tevens zeer hard en vrij snel wordt afgestraft is linkspam. Linkspam is een achterhaalde linkbuilding strategie die de ranking van je website probeert te verhogen door enorm veel (back)links te verwerven.

Dit bijvoorbeeld bij over-geoptimaliseerde anchor-tags die vaak voorkomen in de beoordelingen op een blog/forum, vaak gecombineerd met een comment die niet echt bijdraagt tot de discussie. Als deze blog dan nog eens niet relevant is voor jouw website, ben je helemaal verkeerd bezig.

Ook hier wijzen we er nogmaals op dat backlinks natuurlijk vergaard moeten worden. Door op verschillende fora en blogs een link te plaatsen naar jouw website zal dit door Google gezien worden als een onnatuurlijke manier om backlinks te vergaren. Wanneer je deze strategie toepast is de kans dan ook groot dat je door Google afgestraft wordt en zal je dus je Google ranking zeker niet zien stijgen.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat wanneer je af en toe een reactie plaatst op een zeer relevante blog binnen je sector dit een waarde kan beteken voor je ranking. Als je op deze wijze tewerk gaat kan dit effectief zijn en zal het waarde kunnen hebben voor jouw website. Dit zolang jij door het plaatsen van die link de gebruikers van beide websites waarde biedt.

 

Betaalde Backlinks:
Als laatste halen we de betaalde links aan. Veel SEO experten menen dat betaalde links vaak een slecht idee zijn wanneer je jouw linkbuilding verder wilt uitbouwen.

Ook Google zelf werd al eens slachtoffer van deze foute linkbuilding strategie, en strafte daardoor zichzelf af. Dit gebeurde wanneer Google Japan zich bij het linkbuilden betaalde voor positieve reviews van bekende bloggers.

Lees het volledige artikel: Searchengineland - Google penalizes Japan

Het betalen voor een backlink is iets waar Google geen voorstander van is, maar het kan de strategie nu eenmaal niet afstraffen zolang de backlink de gebruiker waarde biedt. Zo kan je bijvoorbeeld betalen voor het plaatsen van een artikel op een bekende website met hoge relevantie. Dankzij de hoge domeinautoriteit van die website zal dit helpen om jouw SEO een duwtje in de rug te geven.

 

2.2. Hoe detecteer ik deze afstraffingen?

Het detecteren van een ‘Google penalty’ kan je steeds doen via het platform Google Search Console. Hiermee kan je trouwens alle SEO bestraffingen opsporen, niet alleen de afstraffingen voor slechte backlinks. Je vind deze bestraffingen terug onder de notificaties.

Belangrijk om weten is dat Google twee soorten bestraffingen geeft. Aan de ene kant heb je manuele acties: afstraffingen die door Google’s spam team manueel worden opgespoord. Aan de andere kant heb je de algoritmische bestraffingen die vaak terugkomen wanneer de bestraffing samenvalt met een update van Google’s zoekalgortime. Dankzij die update wordt je site dan plots wel afgestraft, terwijl dit hiervoor niet het geval was.

Over de algoritmische bestraffingen hoef je je niet al te veel zorgen te maken. Zolang jij waarde in het achterhoofd houdt bij het uitbouwen van je linkbuilding zal je hoogstwaarschijnlijk geen plotse afstraffingen krijgen. Zou dit echter wel het geval zijn dan kan je daarna nog steeds enkele bekende SEO websites raadplegen om te achterhalen wat die nieuwe update juist betekent en waarom deze afstraffing dus plaatsvond.

Zo heb je bijvoorbeeld Matt Cutts, het voormalig hoofd van het Google’s webmaster spamteam. Deze heeft steeds een opinie over de impactvolle updates van Google.

Ook kan je het youtube kanaal van Google Webmasters raadplegen voor up-to-date te blijven met de nieuwste updates en veranderingen binnen het SEO landschap.

 

2.3. Hoe kan ik deze afstraffingen rechtzetten?

Er zijn enkele manieren om deze afstraffingen recht te zetten. Zo kan je bij Google Search Console steeds verifiëren welke links jouw website vergaart heeft. Als er daarbij een probleem opduikt, zal Google een waarschuwing geven en toelichten wat het probleem juist is.

Als je problemen hebt met je linkbuilding kan je enkele stappen ondernemen om jouw fouten recht te zetten. We zeggen nu ‘jouw fouten’, maar het kan evengoed zijn dat je een afstraffing krijgt omdat je al een te lange tijd de links naar je website niet hebt gecontroleerd waardoor er misschien doorheen de tijd een hele hoop niet-relevante en kwaliteitsloze backlinks ontstaan zijn.

 

Het verbreken of ontbinden van slechte backlinks
Je kan in Google Search Console bekijken hoeveel links je hebt en van wie die zijn gekomen. Zo kan je dus ook gaan controlen welke links juist schadelijk zijn om deze vervolgens te ontbinden.

 

Controleer al jouw links naar derden
Ook jij kan een deel van het probleem zijn. Jij hebt misschien in het verleden eens gelinkt naar een website die nu niet meer up-to-date blijkt te zijn of is geëvolueerd naar een gebruiksonvriendelijke en misleidende website. Dit soort links naar derden kan je dan maar best verwijderen. Denk steeds aan jouw gebruiker, hoe waardevoller de link is voor je gebruikers, hoe waardevoller deze ook is voor Google.

Heeft deze link slechts een kleine waarde voor jouw bezoekers en is deze niet significant genoeg en wil je bijgevolg dat die niet geïndexeerd kan worden. Dan kan je altijd een attribuut toevoegen aan jouw anchor tag in de HTML code. Zo kan je het relation-attribuut toevoegen wat ervoor zorgt dat de link niet door Google geïndexeerd wordt. De link zal bijgevolg dus ‘genegeerd’ worden waardoor deze ook geen effect heeft op jouw linkbuilding of op de linkbuilding van derden.

 

Dit doe je als volgt:

<a   rel="nofollow”  href="http://www.functravel.com/" >Cheap Flights</a>

Waarom is dit zo handig? De belangrijkste reden is dat je zelf niet kunt achterhalen of de pagina waarnaar je verwijst wel een waarde biedt die relevant is voor jouw website. Je wilt met andere woorden zeggen aan Google dat je niet weet of die link wel degelijk een waarde biedt voor je website. Better safe than sorry!

 

Dit komt echter vaker voor dan je denkt, hier heb je alvast enkele voorbeelden waar dit scenario kan voorkomen:

 • Blog posts
 • Forum posts
 • Comments on your website
 • Editeerbare ‘Wiki pages’ (e.g. Wikipedia)
 • Yahoo Answers
 • Gastbijdrages

 

Gebruikers kunnen op elk van deze pagina’s gratis links toevoegen waardoor ze door webmasters maar moeilijk controleerbaar worden. Veel van zulke websites maken daarom gebruik van het relation-attribuut in de anchor tag om zo link spammers, die hun Page Rank op onnatuurlijke wijze willen verhogen, af te schrikken.

Een andere manier om gebruik te maken van de ‘no-follow’ links is wanneer je betaalt voor een online advertentie. Stel bv. dat je een banner koopt op een bekende website in de hoop meer bezoekers naar je website te halen. Volgens Google dien je zulke links ook een ‘no-follow’ mee te geven. Het idee hierachter is dat men geen voordeel zou mogen halen in de organische zoekwoordresultaten (niet-betaalde zoekwoorden) bij het aankopen van een online advertentie.

 

Contacteren van webeigenaars
Sommige van de slechte backlinks worden geplaatst door derden. In dat geval kan je steeds de website eigenaars contacteren met de vraag of zij jouw link willen verwijderen. In vele gevallen zullen zij dit geen probleem vinden, zeker wanneer deze website eigenaars de link er niet zelf hebben opgeplaatst. Krijg je geen reactie op je vraag om de link te verwijderen dan kan je nog altijd het heft in eigen handen nemen door de backlinks in jouw Search Console te verwijderen.

 

Om te concluderen: waarde creëren voor jouw gebruikers is vandaag de dag voor Google steeds belangrijker. Hier speel je dus maar best op in. Je moet je vandaag de dag geen zorgen maken om door Google bestraft te worden wanneer je een gezonde, natuurlijke linkbuilding strategie toepast die jouw bezoeker een toegevoegde waarde biedt. Zolang je dit in het achterhoofd houdt, zal je niet afgestraft worden.Dit wil uiteraard niet zeggen dat het helemaal onmogelijk is, derden kunnen namelijk buiten je wil om je linkbuilding strategie gaan vervuilen. Houdt dus de backlinks van derden in de gaten en verwijder de slechte backlinks zo snel mogelijk. Ook link je best zelf alleen maar naar bedrijven of websites die binnen je sector belangrijk zijn en die zelf ook kwalitatieve content aanbieden.

 

Auteur

Michel Tassent

Michel bezorgde ontelbare bedrijven topposities in Google. Die kennis & inzichten wilt hij graag met jou delen. SEO is niet meer dan een spelletje. Als je de regels begrijpt, kan je business groeien.

Winnen met zoekwoorden - Lange Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen - info@winnenmetzoekwoorden.be - T: 03 232 37 98