Winnen met zoekwoorden

Video SEO: 7 tips om je video hoger te laten scoren in Google en op Youtube

Google plaatst meer en meer Rich Results tussen de traditionele zoekresultaten. Een type van deze Results zijn (Youtube) video’s. Ze verschijnen niet alleen op zoekresultatenpagina van Google maar ook op de site van de videocontenthoster, bv. Youtube.

Tegenwoordig weten we allemaal dat je als ondernemer best ook online gevonden wordt. Veel ondernemers zullen al op de hoogte zijn van het feit dat social media en search engine marketing het verkeer naar de website sterk kunnen doen toenemen. Het probleem bij sommige van deze betalende marketing strategieën is dat het effect slechts van korte duur is.

De meeste posts of advertenties die verschijnen op de facebook pagina van jouw doelpubliek zullen na een dag of twee al vergeten zijn. Je kan het vergelijken met ééndagsvliegen. De posts in kwestie zijn voornamelijk kort en krachtig maar vragen telkens weer tijd en energie. Dit is van toepassing op social media platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram. Er zijn echter ook andere platformen die wel een goede optie zijn wanneer je ook op de lange termijn meer bezoekers naar je website wilt halen.

Social media kanalen op smartphone

Social media kanalen op smartphone

Een van deze duurzame sociale media platformen is bijvoorbeeld Youtube. Youtube is veruit de meest dominante speler in de markt van online video’s en heeft met 73% een ontzettend hoog marktaandeel. Een kleinere speler op de markt is Vimeo, dat 17% van de markt in handen heeft. Vanwege het overgrote belang van Youtube zullen we ons in wat volgt toespitsen op dit platform.

De reden waarom Youtube zo belangrijk is geworden voor SEO, ligt hem in het feit dat Google tegenwoordig stevig inzet op het verrijken van hun zoekresultatenpagina’s met allerhande extra’s, de zogeheten Rich Results. Dit om de Google gebruikers een zo goed mogelijke ervaring voor te schotelen. Een specifieke vorm van deze Rich Results zijn afbeeldingen en Youtube video’s.

Video secties verrijken de zoekresultaten van Google

Video secties verrijken de zoekresultaten van Google

Het kan zelfs zijn dat als jouw video zo waardevol wordt geacht, dat deze zelfs helemaal alleen wordt voorgesteld aan de gebruikers. We hoeven niet te benadrukken dat dit voor veel ondernemingen extreem waardevol kan zijn en het bezoek naar de website/media kanalen drastisch kan laten toenemen.

Video die extra benadrukt wordt in de zoekresultaten van Google

Video die extra benadrukt wordt in de zoekresultaten van Google

Dit komt omdat een video of afbeelding voor een gebruiker soms interessanter kan zijn dan een websitepagina of blog waarin men dieper ingaat op een bepaalde problematiek. Omwille van het verhoogde gebruiksgemak zie je tegenwoordig dus ook Youtube video’s verschijnen tussen de zoekresultaten, dit in de vorm van kleine thumbnails. Ook via deze manier kan je dus proberen om bezoekers naar je website te lokken. Daarnaast kunnen ook zoekopdrachten die op het Youtube platform zelf worden ingegeven, zorgen voor extra zichtbaarheid van je bedrijf, dienst of service.

Stijgend gebruik van video marketing

Stijgend gebruik van video marketing

Nu we het belang van Youtube video’s hebben toegelicht, zullen we je uitleggen hoe je je video’s het best optimaliseert zodat deze zowel in Google’s als in Youtube’s zoekresultaten kunnen opduiken.

We sommen alvast de 7 belangrijkste factoren op waarmee je jouw video hoger kan doen ranken:

  1. De titel van de video
  2. Share’s, Comments, Likes & Subscribes
  3. De beschrijving van jouw video’s
  4. De Youtube video keyword tags
  5. De video thumbnails
  6. De lengte van jouw video
  7. Suggestievideo’s

 

 

1. Titel van de video

SEO voor video’s vertoont in hoge mate gelijkenissen met onpage SEO voor websites. Net zoals onpage SEO zijn zoekwoorden en de plaats waar deze zoekwoorden vermeld worden uiterst belangrijk. Bij video’s is de titel bijvoorbeeld dé belangrijkste plaats om de zoekwoorden waarmee je gevonden wilt worden weg te schrijven. Gebruik in je titel dus zeker je belangrijkste zoekwoord en probeer dit zoekwoord ook vooraan in de zinsconstructie van je titel te plaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat Youtube en Google bij zoekopdrachten met dit zoekwoord jouw video meer gewicht zullen meegeven.

Titels zijn een belangrijke ranking factor voor video SEO

Titels zijn een belangrijke ranking factor voor video SEO

Video’s waarvan de zoekwoorden vooraan in de titel worden gezet zullen dus betere resultaten genereren dan video’s die met dit alles geen rekening houden. Je mag in de titel meerdere zoekwoorden integreren maar probeer hierbij zeker niet aan ‘overkill’ te doen. De titel moet steeds duidelijk blijven en ook op een gebruiksvriendelijke manier je doelpubliek aanspreken!

 

 

2. Shares, Comments, Likes and Subscribes

Buiten het feit dat Youtube video’s uiteraard iets hoger plaatst wanneer deze video’s meer views hebben, zijn de shares, comments, likes en subscribes ook een zeer belangrijke rankingsfactor. Zij weerspiegelen wat de gebruikers van jouw video vinden. Een video met zeer veel likes, comments of shares zal dan ook beter scoren dan een video zonder gebruikersfeedback. Dit is op zich logisch, de video roept gevoelens op bij kijkers en zij uiten dit door bepaalde acties te ondernemen. Het algortime van Youtube pikt deze signalen op en beloont video’s die leven binnen de doelgroep in kwestie.

Belang van shares, comments, likes en subscribes

Belang van shares, comments, likes en subscribes

Het is hierbij wel belangrijk om aan te halen dat Youtube meer gewicht legt bij comments dan bij likes, shares en subscribes. Probeer dus zoveel mogelijk reacties te genereren bij je video. Het is je misschien al opgevallen dat er in heel wat Youtube video’s aan de kijkers wordt gevraagd om te delen wat ze van de video vonden. Hou er wel rekening mee dat dit dan weer geen doeltreffende strategie is wanneer je jouw kijkers wilt aanzetten tot het ondernemen van een bepaalde actie (een Call-to-action, zoals bv. een aankoop in je webshop).

Wil je meer comments dan is het vaak beter om meer algemene call to actions (bv. ‘wat vonden jullie van deze video?’) te vervangen door een meer specifiekere call to action op het einde van je video. Zo kan je je kijkers bij een video over online marketing technieken bijvoorbeeld vragen welke strategie zij het eerst zouden toepassen. Of bij een compilatie van voetbalgoals de vraag stellen welke goal je kijkers het beste vonden en dit te delen in de reacties. Zo’n specifieke call to action verlaagt voor vele kijkers de drempel om een eerste reactie te plaatsen. Met het stellen van zulke vragen kan je het soort van reacties in zekere mate ook sturen. Door de call to action te bewaren voor het einde van de video voorkom je dan weer dat je kijkers deze tegen het einde van de video weer vergeten zijn.

 

 

3. Beschrijving van jouw video’s

Opdat Youtube en Google jouw content beter kunnen begrijpen is het aangeraden om de beschrijving voor jouw video niet te kort te houden. We merken dat video’s met iets langere beschrijvingen beter rangschikken dan video’s met korte beschrijvingen of extreem lange beschrijvingen. Idealiter zorg je voor een beschrijving die tussen 100 en 200 woorden bevat.

Video beschrijvingen kunnen ook geoptimaliseerd worden

Video beschrijvingen kunnen ook geoptimaliseerd worden

Vermijd om in de beschrijving de pointe van je video prijs te geven. Een algemene beschrijving is beter. Op die manier kan je Youtube helpen om jouw video beter te begrijpen indien deze moeite zou hebben met het juist interpreteren van de inhoud van je video aan de hand van je zoekwoord labels of keyword tags. Een andere reden is dat toekomstige kijkers na het lezen van deze beschrijving bij interesse wel verplicht zijn om naar jouw video door te klikken.

 

 

4. Youtube Video Keyword Tags

Een andere belangrijke factor om goed te ranken in Youtube is een goede benadering van de video tags of zoekwoord labels. Doorgaans weet men immers wel dat men tags moet implementeren om aan Youtube en Google duidelijk te maken waar de video over gaat. Dit valt gedeeltelijk te verklaren doordat beide platformen nog steeds moeite hebben met het interpreteren van video’s en afbeeldingen, dit in tegenstelling tot geschreven teksten. Dit is de reden dat video keyword tags nog steeds onmisbaar zijn wanneer je goed wilt ranken in de zoekresultaten.

Gebruik van keyword tags in video SEO

Gebruik van keyword tags in video SEO

Het merendeel van de geplaatste video’s op Youtube zijn dan ook voorzien van tags, maar wat ook opvalt dat er in vele gevallen een enorme hoeveelheid van deze tags geplaatst worden. Dit is nefast. Voorzie je je video bijvoorbeeld van 16 verschillende tags dan wordt het voor Google en Youtube zeer moeilijk om te begrijpen waar je video nu echt over gaat.

Daarom kan je beter één zeer specifiek zoekwoord gebruiken, met twee tot drie synoniemen van dat zoekwoord, gevolgd door één of twee bredere zoekwoorden. Gebruik dit eerste, zeer specifieke zoekwoord als eerste tag, Youtube en Google geven hier immers veel meer waarde aan dan de daaropvolgende tags. Daarna kan je twee tot drie synoniemen of alternatieven vernoemen die sterk gelijken op jouw eerste tag. Vervolgens vul je deze tags aan door een of twee brede zoekwoorden te implementeren die aan Youtube en Google meer context geven over de eigenlijke inhoud van de video.

 

 

5. Video Thumbnails

Hoe kan de thumbnail of afbeelding van mijn video mij helpen om hoger te ranken? Het antwoord is simpel: thumbnails die de aandacht trekken zullen er ook voor zorgen dat mensen sneller op jouw video gaan klikken. De click-through-ratio van je video’s zal dus stijgen, met een positief gevolg voor de positie van je video’s in de zoekresultaten

Thumbnails trekken de aandacht van de gebruikers

Thumbnails trekken de aandacht van de gebruikers

Thumbnails die gebruik maken van kleuren die niet samengaan met het kleurenpatroon van Youtube zorgen ook voor een hogere click-through-rate. Contrasterende kleuren zoals groen, paars, geel, oranje, grijs etc. werken bv. heel goed. Hou bij dit alles ook rekening met het feit dat Youtube een optie heeft om het eigen kleurpatroon te veranderen. Zo kan je het oorspronkelijke lichte Youtube thema veranderen naar een donkere variant.

Ook het gebruik van tekst in deze video thumbnail werkt goed. Je plaatst er best een zeer korte beschrijving. Probeer te mikken op een tekst van +/- 30 karakters. Dit zorgt ervoor dat je titel kort en bondig blijft maar tegelijkertijd ook de aandacht trekt van potentieel geïnteresseerde kijkers.

 

 

6. Lengte van jouw video’s

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste video’s op de eerste pagina van de zoekresultaten, video’s zijn met een duurtijd rond de 15 minuten. De reden? Enerzijds wilt Youtube haar gebruikers zo lang mogelijk op het platform houden, waardoor langere video’s ook beloond worden met een hogere ranking.

Wat is de ideale lengte van een youtube video?

Wat is de ideale lengte van een youtube video?

Anderzijds vormt het veranderende kijkgedrag een oorzaak. Vroeger keek men doorgaans gezellig met de hele familie naar tv. Doordat smartphones, tablets en computers ondertussen zo geïntegreerd zijn in ons dagelijks leven hebben we meer opties om onze huiselijke vrijetijdsbesteding in te vullen. We hoeven dus niet meer te kijken naar een beperkt aantal tv programma’s, maar kunnen, o.a. dankzij platformen zoals YouTube, zelf kijken wat we willen. Wat je ook ziet is dat veel kijkers Youtube gebruiken om over bepaalde onderwerpen bij te leren. De lengte van zulke video’s is, omwille van de aard van de content, sowieso doorgaans langer dan gemiddeld.

 

 

7. Suggestie Video’s

Een andere strategie die goed werkt is het optimaliseren van je video’s zodat deze in de suggestie video’s balk verschijnt naast een andere, bekende video. Op deze suggestie video’s wordt doorgaans vaak doorgeklikt.

Hoe je je video’s in deze suggestiebalk krijgt? Gebruik de broncode van de pagina om te achterhalen welke tags deze populaire video’s juist gebruiken. Door dezelfde tags te gebruiken bij jouw video verhoog je de kans dat je video als suggestie video opduikt.

Paginabron weergeven om keyword tags te ontdekken

Paginabron weergeven om keyword tags te ontdekken

Concreet doe je dit door, nadat je de paginabron hebt geopend, te zoeken op het woord “keywords”.

Keyword tags met de zoekfunctie in paginabron achterhalen

Keyword tags met de zoekfunctie in paginabron achterhalen

Alle woorden die daarop volgen en omsloten zijn door vierkante haakjes, zijn de tags die werden ingegeven bij de video. Door deze video tags ook op te nemen in jouw video zullen zowel Google als Youtube begrijpen dat jouw video sterk correleert met de video in kwestie, waardoor de kans ook groter wordt dat deze wordt aangeboden als video suggestie.

In het voorbeeld hierboven zien we wel dat er bij deze video enorm veel tags gebruikt werden. Dit is in strijd met wat in een van de voorgaande tips meegaven. Hou dus rekening met het feit dat je dit best alleen overneemt van Youtube kanalen die al een redelijk aanzien verworven hebben. Anders bestaat de kans dat je juist minder snel gevonden wordt, een teveel aan tags zorgt immers voor verwarring bij de zoekalgoritmes van zowel Google als Youtube.

Om de paginabron weer te geven en de keyword tags te achterhalen kan je ook gebruik maken van volgende tools:

Video SEO tools: tubebuddy en vidiq

Video SEO tools: tubebuddy en vidiq

Beide tools bieden meer mogelijkheden dan alleen maar het achterhalen van de keyword tags. Zo kan je bijvoorbeeld het aantal views van een bepaalde video vergelijken met het aantal views van concurrerende video’s, kan je bepaalde trends of veelgezochte zoekopdrachten achterhalen, e.a.

 

 

Met deze zeven tips kan je al een stevige boost geven aan je video’s zodat deze zowel in Youtube als Google goed zullen ranken, waardoor jij ook steeds meer bezoekers naar je website kan lokken. Vergeet daarbij niet dat zowel Google als Youtube enorm begaan zijn met de wensen en behoeftes van hun gebruikers. Probeer dus ook daar rekening mee te houden en bied video’s aan waar je toekomstige kijker echt iets aan heeft.

Winnen met zoekwoorden - Lange Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen - info@winnenmetzoekwoorden.be - T: 03 232 37 98